Bảng Giá Đăng Ký Mở Cửa Hàng Giaohangngay
Bảng giá ứng dụng công nghệ
GiaoHangNgay
Mở cửa hàng online
100,000đ/tháng
Website & Ứng dụng bán hàng của riêng bạn với Địa chỉ dễ nhớ: TênCửaHàng.GiaoHangNgay.vn
Vui lòng gọi 086.900.1080 để biết thêm chi tiết.
Các gói mở rộng ưu việt trên GiaoHangNgay.vn
Quét khu vực, quảng cáo & chăm sóc khách tự động
+200,000đ/tháng
Áp dụng mở rộng trong ứng dụng sau khi bạn đã mở cửa hàng online thành công, đăng ký tối thiểu 12 tháng
Công nghệ Quét & Mua
+200,000đ/tháng
Áp dụng mở rộng trong ứng dụng sau khi bạn đã mở cửa hàng online thành công, đăng ký tối thiểu 12 tháng
Chức năng nâng cao dành cho cửa hàng ăn uống
+200,000đ/tháng
Áp dụng mở rộng trong ứng dụng sau khi bạn đã mở cửa hàng online thành công, đăng ký tối thiểu 12 tháng
01 chủ shop
100,000/tháng
Miễn phí
Tổng 12 tháng
1,200,000đ
Bạn có thể đăng ký bằng cách tạo tài khoản GiaoHangNgay.vn, sau đó nhấn vào nút "Đăng ký tạo cửa hàng"